Olejové transformátory

BEZ má takmer 100-ročnú tradíciu vo výrobe transformátorov a z toho už vyše 40-ročnú tradíciu vo vývoji a výrobe olejových distribučných transformátorov. Našou snahou je extrémne spolahlivý a bezpečný prísun elektrickej energie. Olejové transformátory sú vyrábané v hermetizovanom a nehermetizovanom vyhotovení s konzervátorom. Chladiacim médiom je minerálny olej, silikónový olej alebo ekologické dielektrikum, ktoré je možné nasadiť aj v enviromentálne náročných podmienkach.

Spĺňame normy Ekodizajn v zmysle platnej EÚ smernice č. 548/2014.

Základné technické špecifikácie

ParameterHodnota
Výkon (hermetizované)25 kVA - 5 MVA
Výkon (nehermetizované)2500 kVA - 16 MVA
Napätiedo 35 kV
Počet fáz3
Frekvencia50 Hz, 60 Hz
ChladenieONAN, ONAF, KNAN, KNAF
Regulácia napätiavoliteľné OLTC
Voliteľné

vnútorné / vonkajšie použitie / veľmi nízke straty

Detailné technické informácie nájdete v sekcii na stiahnutie, alebo nás kontaktujte priamo na bez.or@bez.sk

Epoxidové transformátory

Epoxidové transformátory BEZ sú vyrábané a vyvíjané už viac ako 45 rokov. Transformátory s liatou izoláciou sa môžu na rozdiel od olejových transformátorov inštalovať všade tam, kde prevádzka z hľadiska nebezpečenstva výbuchu, vzniku požiaru alebo seizmickej odolnosti nepripúšťa žiadne kompromisy a aj tam, kde sa netoleruje znečistenie životného prostredia. Použiteľné sú pre prevádzku vo vnútornom prostredí, ale aj pre vonkajšiu montáž.
 

Základné technické špecifikácie

ParameterHodnota
Výkon (do 22 kV)25 kVA - 6300 kVA
Výkon (do 35 kV)100 kVA - 4000 kVA
Výkon (vonkajšie použitie, do 22kV)5 kVA - 630 kVA
Frekvencia50 Hz, 60 Hz
ChladenieAN, AF
Voliteľné
  • Antivibračné podložky 
  • Teplotný senzor vo vinutí NN - 2 PTC pozistory alebo PT 100/fázu
  • Kontaktný teplomer
  • Monitorovanie teploty s alarmom, vypínacími kontaktmi a riadením chladiacich ventilátorov
  • ​Umiestnenie vývodov VN/NN


Bezpečnosť a spoľahlivosť

Epoxidové transformátory BEZ sú konštruované a dôsledne testované, aby dokázali bezchybne pracovať aj v náročných podmienkach. Transformátory spĺňajú najprísnejšie normy a vyznačujú sa nasledovnými garantovanými vlasnosťami:

  • Trieda požiarnych vlastností: F1
  • Klimatická trieda: C2
  • Trieda okolitého prostredia: E2
  • Tepelný šok: -60 °

Detailné technické informácie nájdete v sekcii na stiahnutie, alebo nás kontaktujte priamo na bez.or@bez.sk

Špeciálne tranformátory

Spoločnosť BEZ TRANSFORMÁTORY je schopná uspokojiť aj špecifické požiadavky zákazníkov a vyrobiť aj tieto rôzne druhy špeciálnych transformátorov, ako sú meničové transformátory, zemné transformátory, transformátory pre fotovoltické elektrárne, ako aj jednofázové transformátory pre železnice. V prípade špeciálnych požiadaviek sa neváhajte na nás obrátiť.

Jednofázové transformátory

Jednofázové transformátory slúžia najmä na zníženie napätia z distribučnej siete na rezidenčné použitie, alebo na použitie v ľahkom priemysle. Jednofázové transformátory sú najčatejšie využívané v mimomestských aglomeráciách, kde by použitie trojfázového transformátora bolo neekonomické.

 

Meničové transformátory

Špeciálny typ transformátora, ktorý je využiteľný v aplikáciách, ktoré vyžadujú veľké množstvá jednosmerného prúdu.

 

Budiace transformátory

Transformátory sú určené do budiacich systémov na magnetizovanie generátorov a synchrónnych motorov. Naše skúsenosti zabezpečujú spoľahlivosť Vášho systému.

 

Zemniace transformátory

Zemniaci transformátor je špeciálny trojfázový transformátor zapojený v systéme, tak aby doplnil chýbajúci nulový bod.

 

Amorfné transformátory

Amorfný transformátor (AMT) dosahuje extrémne nízke straty pri použití jadra z feromagnetického amorfného kovu.

 

Pre detailnejšie informácie nás kontaktujte priamo na bez.or@bez.sk

 

Na sklade

Momentálne nie sú na sklade žiadne produkty