Rozširujeme výrobnú kapacitu

Výrazné zrýchlenie sušiaceho procesu sme dosiahli inštalovaním novej linky na báze nízko fekvenčného sušenia.