Veľtrh v Čile

Začiatkom októbra sa naša spoločnosť BEZ TRANSFORMÁTORY zúčastnila spolu so sesterskou spoločnosťou ETD TRANSFORMÁTORY ako vystavovateľ na veľtrhu MATELEC Lationoamérica 2015. MATELEC je medzinárodný veľtrh s veľkým regionálnym významom zameraný na efektívne využívanie elektrickej energie v oblasti automatizácie.