Certifikáty

ISO certifikáty

ISO 9001 - systém manažérstva kvality

ISO 14001- systém environmentálneho manažérstva

OHSAS 18001- systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Iné

Cenník za dodávku a distribúciu elektriny pre malé podniky na rok 2016

Cenník za dodávku a distribúciu elektriny pre malé podniky na rok 2017

Cenník za dodávku a distribúciu elektriny pre malé podniky na rok 2018

Cenník za dodávku a distribúciu elektriny pre malé podniky na rok 2019

Cenník za dodávku a distribúciu elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie na rok 2018

Cenník za dodávku a distribúciu elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie na rok 2019 

Prevádzkový poriadok

Štandardy kvality dodávka 2013

Štandardy kvality distribúcia 2013

Štandardy kvality dodávka 2014

Štandardy kvality distribúcia 2014

Štandardy kvality dodávka 2015

Štandardy kvality distribúcia 2015

Štandardy kvality dodávka 2017

Štandardy kvality distribúcia 2017

Rozhodnutie ÚRSO č.0002_2017

Rozhodnutie ÚRSO č.0214_2017

Rozhodnutie ÚRSO č.0342_2017

Rozhodnutie ÚRSO pre OKTE, a.s. č. 0194_2018

Rozhodnutie URSO č.0235_2018_E_DOD_pre MP BEZ TRANSFORMATORY, a.s

Prevádzkový poriadok č.0005_2017_E_PP BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Bratislava

Obchodné podmienky č. 0002_2017_E-OP BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Bratislava

Rozhodnutie č 0030_2018_E_DIS_BEZ_Transformatory

Rozhodnutie ÚRSO č.0009_2021_E BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Vyhodnotenie štandardov kvality 2018 - dodávka

Vyhodnotenie štandardov kvality 2018 - distribúcia

0039 2020 e bez tranformatory zv

0098 2020 e bez transformatory

e bez cennik pre mp na r 2020 dod a dis e bez dmp1 male podniky

e bez cennik pre vp na r 2020 dod a dis e bez firma jednotarif

standardy kvality 2019 distribucia

standardy kvality 2019 distribucia.str.2.

standardy kvality 2019 distribucia.str.3.

standardy kvality 2019 distribucia.str.4.

standardy kvality 2019 dodavka

standardy kvality 2019 dodavka.str.2

standardy kvality 2019 dodavka.str.3