Propagačné materiály

Certifikáty

ISO certifikáty

ISO 9001 - systém manažérstva kvality

ISO 14001- systém environmentálneho manažérstva

OHSAS 18001- systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci